مشخصات فنی فیلتر قلیایی آکوا تک

مشخصات فنی فیلتر قلیایی آکوا تک دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله ای می باشد که می توان آن را تا ۱۴ مرحله ارتقا داد و به درخواست مشتری فیلترهای دیگری را که خواص و عملکرد ویژه خود را دارند می توان نصب نمود. فیلتر قلیایی آکوا تک دستگاه تصفیه آب...