برچسب: عملکرد فیلتر پست کربن تصفیه آب آکواتک

وظیفه فیلتر پست کربن آکواتک 0

وظیفه فیلتر پست کربن آکواتک

وظیفه فیلتر پست کربن آکواتک فیلتر پست کربن آکواتک در مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب به صورت اینلاین قرار دارد.فیلتر پست کربن دیگر هوزینگ یا محفظه ندارد بلکه خودش مستقیما به ورودی آب نصب می شود. البته آبی که از مخزن خارج می شود وارد فیلتر پست کربن می شود...

کارایی فیلتر پست کربن آکوا تک 0

کارایی فیلتر پست کربن آکوا تک

کارایی فیلتر پست کربن آکوا تک فیلتر پست کربن آکواتک یکی دیگر از فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی است که در مرحله پنجم دستگاه به صورت اینلاین نصب می شود و آب از مخزن داخل این فیلتر می شود و فیلتر طعم و بوی بد آب را که به سبب...

زمان تعویض فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب آکواتک 0

زمان تعویض فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب آکواتک

زمان تعویض فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب آکواتک فیلتر پست کربن در مرحله ی پنجم از دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک قرار می گیرد و وظیفه دارد تا مواد شیمیایی باقی مانده در آب را حذف نماید و در بهبود طعم، رنگ و بوی ناخوشایند آب بسیار تاثیر گذار...

فیلتر پست کربن تصفیه آب آکواتک 0

فیلتر پست کربن تصفیه آب آکواتک

فیلتر پست کربن تصفیه آب آکواتک فیلتر پست کربن آکواتک یکی از فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی است که به صورت اینلاین (خطی) طراحی شده است، یعنی به شکل یک کپسول بوده که درون آن از دانه های کربن فعال شده پر شده است. این فیلتر برای انجام عمل فیلتراسیون...