برچسب: نصب فیلتر قلیایی آکوا تک

مشخصات فنی فیلتر قلیایی آکوا تک 0

مشخصات فنی فیلتر قلیایی آکوا تک

مشخصات فنی فیلتر قلیایی آکوا تک دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله ای می باشد که می توان آن را تا ۱۴ مرحله ارتقا داد و به درخواست مشتری فیلترهای دیگری را که خواص و عملکرد ویژه خود را دارند می توان نصب نمود. فیلتر قلیایی آکوا تک دستگاه تصفیه آب...

 عملکرد فیلتر قلیایی آکوا تک 0

 عملکرد فیلتر قلیایی آکوا تک

 عملکرد فیلتر قلیایی آکوا تک دستگاه تصفیه آب هفت مرحله ای دارای هفت مرحله فیلتراسیون است که یکی از فیلترهای تعبیه شده در این دستگاه ، فیلتر قلیایی است . فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب خانگی هفتمین فیلتر این دستگاه است که برای آشنایی با عملکرد این فیلتر در دستگاه...