برچسب: ويژگي براکت دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک

فروش براکت دستگاه تصفیه آب آکوا تک 0

فروش براکت دستگاه تصفیه آب آکوا تک

فروش براکت دستگاه تصفیه آب آکوا تک دستگاه تصفیه آب از اجزای مختلفی مانند مخزن، شیر برداشت، انواع فیلتر ها و هوزینگ وغیره تشکیل شده است.  براکت یا پایه آکوا تک یکی از اجزای مهم در دستگاه های تصفیه آب است که وظیفه نگهداری همه اجزا به جز مخزن و...

براکت دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک 0

براکت دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک

براکت دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک براکت قطعه ای است که در فرآیند تصفیه آب نقشی ندارد اما در شکل ظاهری دستگاه و نظم دهی قطعات بسیار موثر است. براکت که با نام های پایه و یا استند نیز شناخته می شود برای قرارگیری قطعات در کنار هم استفاده می...