براکت دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک

براکت دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک براکت قطعه ای است که در فرآیند تصفیه آب نقشی ندارد اما در شکل ظاهری دستگاه و نظم دهی قطعات بسیار موثر است. براکت که با نام های پایه و یا استند نیز شناخته می شود برای قرارگیری قطعات در کنار هم استفاده می...