شیر ورودی دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک

شیر ورودی دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک احتمالا این جمله را زیاد شنیده اید و یا در مطالب زیاد دیده اید که می گویند در هنگام تعویض فیلتر و یا سرویس قطعات تصفیه آب باید شیر ورودی به دستگاه تصفیه آب را ببندید. شیر ورودی قطعه ای کوچک فلزی است...